Cookiebeleid

wij maken momenteel gebruik van cookies voor het goed laten functioneren van de website, zoals bijvoorbeeld voor de bestellijst.

Wij willen onze klanten eerlijk en zo goed mogelijk informeren over onze opslag van persoonsgegevens en gegevensuitwisseling. Omdat wij met software van derden werken zullen wij moeten anticiperen op veranderingen die kunnen plaatsvinden middels o.a. het cookiebeleid. Vandaar ook de cookiemelding.

Wanneer u bij ons uw bestelling opgeeft dan zult u uw gegevens moeten invoeren zodat wij u kunnen benaderen wanneer uw bestelling gereed is om af te halen of te bezorgen. Ook voor het kunnen bijhouden van onze boekhouding is een deel van deze informatie voor ons van belang.
Onze en uw gegevens hebben wij beveiligd middels software via onze website.

Wilt u uw gegevens verwijderd hebben van onze website dan kunt u ons hierover een mail sturen naar bestellen@springnroll.nl . Wij zullen uw gegevens dan uit onze database verwijderen en u hierover berichten.

Met vriendelijke groeten van Spring & Roll